Exotische macroinvertebraten in Vlaanderen: verspreiding en impact op inheemse waterfauna

Pieter Boets, Koen Lock, Tim Adriaens, Peter Goethals

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

    1983 Downloads (Pure)
    Filter
    A1: Web of Science-artikel

    Zoekresultaten