Feasibility of eradication and spread limitation for species of Union concern sensu the EU IAS Regulation (EU 1143/2014) in Belgium. Report prepared in support of implementing the IAS Regulation in Belgium.

Tim Adriaens, Etienne Branquart, Dido Gosse, Jane Reniers, Sonia Vanderhoeven

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

2414 Downloads (Pure)

Zoekresultaten