Fire increases aboveground biomass, seed production and recruitment success of molinia caerulea in dry heathland

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    19 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Fire increases aboveground biomass, seed production and recruitment success of <i>molinia caerulea</i> in dry heathland'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie

    Aarde en milieuwetenschappen