First confirmed population of Yola bicarinata (Latreille, 1804) (Coleoptera: Dytiscidae) from Belgium and new records from the Netherlands with notes on its ecology, distribution and phenology

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

    48 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'First confirmed population of Yola bicarinata (Latreille, 1804) (Coleoptera: Dytiscidae) from Belgium and new records from the Netherlands with notes on its ecology, distribution and phenology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie