First record of the naked goby, Gobiosoma bosc (Actinopterygii: Perciformes: Gobiidae), from the Zeeschelde, Belgium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1663 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftActa Ichthyologica et Piscatoria
Volume49
Pagina's (van-tot)291-294
Aantal pagina’s4
ISSN0137-1592
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 15-sep-2019

Thematische lijst

  • Vissen
  • Exoten (beheer)

Dit citeren