First records of alien crayfish of the Procambarus acutus species complex in Belgium

Kevin Scheers, Pieter Boets, Thomas Abeel, Tom Van den Neucker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1613 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'First records of alien crayfish of the Procambarus acutus species complex in Belgium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie