First records of Hydroporus scalesianus Stephens, 1828 (Coleoptera: Dytiscidae) for Belgium

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

    50 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'First records of Hydroporus scalesianus Stephens, 1828 (Coleoptera: Dytiscidae) for Belgium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie