First records of the interstitial water beetle Hydroporus ferrugineus Stephens, 1829 (Coleoptera: Dytiscidae) for Flanders and Brussels and new records from the Walloon region.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

    1051 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'First records of the interstitial water beetle Hydroporus ferrugineus Stephens, 1829 (Coleoptera: Dytiscidae) for Flanders and Brussels and new records from the Walloon region.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie