Flora en vegetatie van de Doornpanne. Studieopdracht in het kader van de raamovereenkomst Beheerevaluatie Kust

Sam Provoost, Robbe Paredis, Bert Van Hecke, Johannes Jansen, Ward Vercruysse, Arnout Zwaenepoel, Eric Cosyns

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

758 Downloads (Pure)

Uittreksel

Tijdens de zomer van 2022 maakten het INBO en de West-Vlaamse Intercommunale een nieuwe vegetatiekaart van het duingebied de Doornpanne in Koksijde. Dat gebeurde in opdracht van het drinkwaterbedrijf Aquaduin.
We stelden sinds 1993 enkele belangrijke trends in de vegetatie vast: de afname van schaarsbegroeide, open duinen met 55%, de achteruitgang van kruipwilgstruweel met 92%, een uitbreiding van het overige duinstruweel met 30%.
Door spontane ontwikkeling nam de loofbosoppervlakte toe met 20% , ondanks de kappingen van uitheemse populieren en abelen.
Hoewel er begrazingsbeheer is sinds 1996, neemt het aantal plantensoorten in de duingraslanden niet toe. We zien zelfs een achteruitgang van bepaalde typische soorten zoals geel zonneroosje, grote tijm en kalkbedstro.
De belangrijkste uitdaging voor het beheer is de verwijdering van invasieve uitheemse plantensoorten.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s81
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.3

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Dit citeren