Flower Strips in Wheat Intercropping System: Effect on Pollinator Abundance and Diversity in Belgium

Clara Amy, Gregoire Noel, Severin Hatt, Roel Uyttenbroeck, Frank Van de Meutter, David Genoud, Frederic Francis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1359 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
Volume9
Exemplaarnummer3
ISSN2075-4450
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - sep-2018

Thematische lijst

  • Flora
  • Milieu
  • Beheer

Taxonomische lijst

  • vliegen (Diptera)

Dit citeren