Foerageergedrag en het bepalen van draagkracht van wintertaling in de Zeeschelde

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

150 Downloads (Pure)

Uittreksel

De wintertaling is een van de talrijkste overwinterende eenden in de Zeeschelde. We willen de verspreiding en de verandering van de overwinterende aantallen van de wintertaling – ook als model voor andere overwinterende eenden - beter begrijpen. We vonden een heel duidelijk verband tussen foerageeractiviteit en de biomassadichtheid van Oligochaeta, een groep van wormen, in de Zeeschelde. Wintertaling kiest slikken met een biomassadichtheid van Oligochaeta die hoger is dan een bepaalde ondergrens en vindt die in de bovenste helft van het slik, waar minder foerageerdruk van onderwaterpredatoren is. We kunnen aan de hand van die opppervlakte de draagkracht van het systeem berekenen. Zo kunnen we ook inschatten of we onze Europese verplichtingen voor dit Vogelrichtlijngebied kunnen nakomen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s71
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.54

Thematische Lijst 2020

  • Water
  • Beschermde natuur

Dit citeren