Food supplementation to optimize inoculative release of the predatory bug Macrolophus pygmaeus in sweet pepper

Nathalie Brenard, Vincent Sluydts, Luc De Bruyn, Herwig Leirs, Rob Moerkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1680 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
Volume166
Exemplaarnummer7
Pagina's (van-tot)574-582
Aantal pagina’s9
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 13-aug-2018

Thematische lijst

  • Landbouw (maatschappij)

EWI Biomedische wetenschappen

  • B390-gewasbescherming
  • B390-plantenteelt

Dit citeren