Forest cover correlates with good biological water quality. Insights from a regional study (Wallonia, Belgium)

D. Brogna, M. Dufrêne, A. Michez, A. Latli, S. Jacobs, C. Vincke, N. Dendoncker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

13 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftJournal of environmental management
Volume211
Pagina's (van-tot)9 - 21
ISSN0301-4797
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2018

Thematische lijst

  • Milieu
  • Beheer
  • Vermesting
  • Beheer van bos
  • Oppervlaktewater

Dit citeren