Geautomatiseerde langetermijnregistratie van vleermuisactiviteit in Fort Steendorp (Vlaanderen, België)

Alex Lefevre, Ludo Holsbeek, Arno Thomaes, Anne-Jifke Haarsma, Joris Goossens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

167 Downloads (Pure)

Uittreksel

Lefevre, A., Holsbeek, L., Thomaes, A., Haarsma, A-J. & Goossens, J. 2022. Automated long-term registration of bat activity at Fort Steendorp (Flanders, Belgium) / Geautomatiseerde langetermijnregistratie van vleermuisactiviteit in Fort Steendorp (Vlaanderen, België). Lutra, 65 (1): EN:171-188/NL:179-198
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftLutra (Leiden)
Volume65
Exemplaarnummer1
Pagina's (van-tot)181-200
Aantal pagina’s20
ISSN0024-7634
PublicatiestatusGepubliceerd - 2022

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer

Thematische lijst

  • Zoogdieren

EWI Biomedische wetenschappen

  • B380-dierenpsychologie

Taxonomische lijst

  • vleermuizen (Chiroptera)

Beleidsmatig

  • natuurbeheer

Technologisch

  • detectietechnologie

Dit citeren