Gene transcription reflects poor health status of resident European eel chronically exposed to environmental pollutants

G.E. Maes, J.A.M. Raeymaekers, B. Hellemans, Caroline Geeraerts, K. Parmentier, L. De Temmerman, F.A.M. Volckaert, Claude Belpaire

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  44 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftAquatic Toxicology
  Pagina's (van-tot)242– 255
  ISSN0166-445X
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2013

  Thematische lijst

  • Verontreiniging
  • Vissen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie
  • B360-dierenfysiologie

  Taxonomische lijst

  • palingen (Anguillidae)

  Beleidsmatig

  • aquatisch beheer
  • Kaderrichtlijn Water (KRW)
  • milieubeleid

  Geografische lijst

  • België
  • Vlaanderen

  Dit citeren