Genetic structure of recently fragmented suburban populations of European stag beetle

Karen Cox, Niall McKeown, An Vanden Broeck, An Van Breusegem, Roger Cammaerts, Arno Thomaes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1620 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftEcology and Evolution
ISSN2045-7758
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - nov-2020

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur

Thematische lijst

 • Versnippering
 • Insecten
 • Soorten

EWI Biomedische wetenschappen

 • B280-dierenecologie

Taxonomische lijst

 • vliegende herten (Lucanidae)
 • Lucanus cervus

Beleidsmatig

 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • soortgericht natuurbeheer
 • Lokale Staat van Instandhouding (LSVI)

Geografische lijst

 • Vlaams-Brabant
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Technologisch

 • genetische technieken
 • microsatellieten

Dit citeren