Genetische opvolging van wolven in Vlaanderen, deel 2

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

1854 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftDe vlaamse jager : het ledenblad van HVV
Volume110
Exemplaarnummer2
Pagina's (van-tot)24-29
Aantal pagina’s6
PublicatiestatusGepubliceerd - mrt-2019

Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Beheer

EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie
  • B005-dierkunde

Taxonomische lijst

  • roofdieren (Carnivora)

Beleidsmatig

  • faunabeheer
  • Habitatrichtlijn (HRL)

Dit citeren