GIS-based integration of interdisciplinary ecological data to detect land-cover changes in Creek Mangroves at Gazi Bay, Kenya

P. T Obade, F Dahdouh-Guebas, N Koedam, R De Wulf, Jurgen Tack

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'GIS-based integration of interdisciplinary ecological data to detect land-cover changes in Creek Mangroves at Gazi Bay, Kenya'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen