GISELE testcase 3 - Brabantse Wouden: Verkennend indicatorenkader voor de sociaaleconomische impactanalyse van het project Brabantse Wouden

Oberon Geunens (Hoofdauteur), Lieven De Smet, Sander Jacobs

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

1071 Downloads (Pure)
Filter
Afgerond

Zoekresultaten