Grote Mantelmeeuw Larus marinus als nieuwe broedvogel in België

H. J. P Vercruijsse, Eric Stienen, Marc Van De Walle

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

  1839 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In 2004 heeft in de voorhaven van Zeebrugge een Grote Mantelmeeuw Larus marinus gebroed. Het ging om een alleenstaand vrouwtje dat een drielegsel heeft geproduceerd. Omdat ze bij gebrek aan een partner het nest onbewaakt moest achterlaten tijdens haar foerageertochten, werden de eieren ongeveer een week na het voltooien van het legsel geroofd. Ongeveer twee weken later heeft ze een tweede poging gedaan, maar ook toen werd het nest snel na het leggen van het eerste ei geroofd. Dit is het eerste broedgeval voor België, hoewel wordt aangegeven dat in 2002 mogelijk reeds een succesvolle broedpoging was. Dit broedgeval kadert in het toenemende aantal broedgevallen langs de zandige kusten van Noord-Frankrijk, Nederland, Duitsland, West-Denemarken en Oost-Engeland aan het einde van de twintigste eeuw.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftNatuur.Focus
  Volume72
  Exemplaarnummer1
  Pagina's (van-tot)1-3
  Aantal pagina’s3
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2006

  Thematische lijst

  • Broedvogels
  • Havens

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B005-dierkunde

  Dit citeren