Haalbaarheidsstudie (her)introductie grote modderkruiper – Luik 1b. Habitatgeschiktheid Evaluatie van de geschiktheid van SBZ’s voor (her)introductie en maatregelen voor gebiedsinrichting

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2116 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dit rapport vat de resultaten samen van een onderzoek naar de de geschiktheid van enkele specifieke speciale beschermingszones (SBZ’s) voor eventuele (her)introductie van grote modderkruiper Misgurnus fossilis in Vlaanderen.
  De vier SBZ’s zijn (1) de vennen, heiden en moerassen rond Turnhout, (2) de valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden, (3) de Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven, en (4) de Demervallei.
  Op 52 sites getypeerd als grachten, beken en stilstaande waters, werd een habitatanalyse uitgevoerd. De habitatevaluatie omvatte naast de abiotische parameters ook biotische aspecten (watervegetatie, begeleidende vissoorten). Op basis van die evaluatie werd de geschiktheid van het gebied voor de grote modderkruiper geëvalueerd.
  Het rapport stelt eventueel te nemen maatregelen voor gebiedsinrichting voor en geeft adviezen omtrent de mogelijke herintroductie van de soort.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Aantal pagina’s267
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 1-jan-2016

  Publicatie series

  NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.R.2016.11407499

  Thematische lijst

  • Vissen
  • Herintroducties
  • Soortherstelprogramma's
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie

  Taxonomische lijst

  • vissen (Pisces)

  Beleidsmatig

  • Habitatrichtlijn (HRL)

  Geografische lijst

  • habitatrichtlijngebieden (HRL)

  Dit citeren