Habitat Mapping and Quality Assessment of NATURA 2000 Heathland Using Airborne Imaging Spectroscopy

Birgen Haest, Jeroen Vanden Borre, Toon Spanhove, Guy Thoonen, Stephanie Delalieux, Lammert Kooistra, Caspar A. Mücher, Desiré Paelinckx, Paul Scheunders, Pieter Kempeneers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1217 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Habitat Mapping and Quality Assessment of NATURA 2000 Heathland Using Airborne Imaging Spectroscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen