Habitat quality and biodiversity indicator performances of a threatened butterfly versus a multispecies group for wet heathlands in Belgium

Dirk Maes, H Van Dyck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  476 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  We analyzed whether a single species (i.e., the threatened Alcon Blue butterfly Maculinea alcon) was a useful indicator for the quality and area of wet heathlands in Belgium. During a survey of 18 wet Erica tetralix heathlands, we identified 624 species from 20 different taxonomic groups. Sites with the single indicator species M. alcon were significantly richer in typical wet heathland species and in Red List species but did not show significant differences in biotope quality (i.e., the number of different typical wet heathland biotope attributes) than sites without. In addition, we used a multispecies indicator approach including a group of nine species from five different taxonomic groups (two birds, two dragonflies, two butterflies, two vascular plants and one grasshopper). High quality sites (5–9 species from the multispecies indicator group present) tended to have more Red list species than low quality sites (0–4 species from the multispecies indicator group present) but did not expose differences in overall species richness, typical wet heathland species or in biotope quality. The number of species in this umbrella group, however, was positively correlated with both the diversity of typical wet heathland species and with biotope quality. Furthermore, the complementary information of the species in the multispecies indicator group usefully signalled distinctions in biotope area and configuration, vulnerability to fragmentation, eutrophication, desiccation and contained species of different trophic levels; this was not the case for M. alcon as a single indicator species. We discuss the use of a single indicator and of a multispecies group as conservation umbrella and advocate a much wider use of combined knowledge from different taxonomic groups in conservation planning and evaluation.
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftBIOLOGICAL CONSERVATION
  Volume123
  Exemplaarnummer2
  Pagina's (van-tot)177-187
  Aantal pagina’s11
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2005

  Thematische lijst

  • Insecten

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie

  Taxonomische lijst

  • dagvlinders (Lepidoptera)

  Beleidsmatig

  • biodiversiteitsbeleid

  Geografische lijst

  • Kempen

  Technologisch

  • statistiek en modellering

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Habitat quality and biodiversity indicator performances of a threatened butterfly versus a multispecies group for wet heathlands in Belgium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren