Habitat selection by the lizard Lacerta lepida in a mediterranean oak forest

A. M Castilla, Dirk Bauwens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

  272 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Habitat selection by the lizard Lacerta lepida in a mediterranean oak forest'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw & Biologie

  Aarde en milieuwetenschappen