Halting and restoring species loss: incorporating the concepts of extinction debt, ecological trap and dark diversity into conservation and restoration law

An Cliquet, Kris Decleer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

623 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftGriffith Law Review
Volume26
Exemplaarnummer2
Pagina's (van-tot)178-201
ISSN1839-4205
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2017

Thematische lijst

  • Beleid
  • Soorten en biotopen
  • Beheer

Beleidsmatig

  • beheermonitoring

Dit citeren