Handling a messy world: Lessons learned when trying to make the ecosystem services concept operational

Kurt Jax, Eeva Furman, Heli Saarikoski, David N. Barton, Jan Dick, Guy Duke, Christoph Görg, Erik Gomez-Baggethun, Paula A Harrison, Joachim Maes, Marta Perez-Soba, Sanna-Riikka Saarela, Francis Turkelboom, Jiska Van Dijk, Alan D. Watt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

9 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftEcosystem Services
Volume29
Pagina's (van-tot)415-427
ISSN2212-0416
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - feb-2018

Thematische lijst

  • Processen
  • Beleid
  • Ecosysteemdiensten (=ESD)

Dit citeren