Hazentellingen in de schijnwerper: hoe bruikbaar zijn schijnwerpertellingen bij het opvolgen van hazenpopulaties?

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

  43 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het belang van haas (Lepus europaeus) als jachtwildsoort hoeft in Vlaanderen geen betoog. Naast het feit dat hazen in nagenoeg alle WBE’s worden bejaagd is de soort ook koploper voor wat de economische waarde van de productie van wildbraad betreft. In Vlaanderen worden echter sindsenige tijd jaar na jaar minder hazen geschoten, een trend die past binnen een algemeen dalende
  populatietrend van hazen in de rest van Europa. Daarenboven zijn er grote variaties in de jaarlijkse aangroei van een hazenpopulatie als gevolg van zowel een zeer onvoorspelbare voortplanting, als van grote schommelingen in de zomersterfte bij jonge hazen. In het kader van een duurzame jacht is het
  voor de WBE’s van belang een goed zicht te hebben op de populatiestand, idealiter de populatiestand vlak voor de start van het jachtseizoen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftDe vlaamse jager : het ledenblad van HVV
  Volume107
  Exemplaarnummer8
  Pagina's (van-tot)10-14
  Aantal pagina’s5
  PublicatiestatusGepubliceerd - okt-2016

  Thematische lijst

  • Jacht (beheer van fauna)
  • Jacht (soortenbeleid)
  • Wild (jacht)
  • Zoogdieren

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie

  Taxonomische lijst

  • hazen (Leporidae)

  Beleidsmatig

  • faunabeheer
  • jacht
  • natuurbeheer
  • soortgericht natuurbeheer

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Technologisch

  • veldwerk (observatie en staalname)
  • statistiek en modellering

  Dit citeren