Herstel en beheer van heischrale graslanden in het voormalig militair domein in Meerdaalwoud

Patrik Oosterlynck (Hoofdauteur), Robin Guelinckx, Maarten Hens, Piet De Becker

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1815 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Een doelstelling bij de herinrichting van het voormalig militair domein in het Meerdaalwoud is het herstel van heischraal grasland. Er zijn omvormings- en inrichtingswerken voorzien om de oppervlakte van het habitattype te verhogen en de kwaliteit ervan te verbeteren. In dit advies worden de botanische uitgangssituatie van het resterende heischraal grasland en de knelpunten voor het aanwezige areaal beschreven. Daarnaast wordt o.a. ook aangegeven welke zones de beste potenties bieden voor herstel en uitbreiding, wat de ecologisch randvoorwaarden zijn voor een optimale uitvoering van de werken en wat het optimale beheer is van het herstelde habitat.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2-mrt-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2365

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Natuurherstel
  • Habitats
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Graslanden
  • Biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beheer van natuur

  Dit citeren