Herstel van de Rivierdonderpadpopulatie in het Dijlebekken: in het bijzonder het deelbekken van de Ijse

Chris Van Liefferinge, Johan Auwerx, Inne Vught, Daniel De Charleroy, Claude Belpaire, Patrick Meire

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

1394 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
Volume46
Exemplaarnummer6
Pagina's (van-tot)54-58
Aantal pagina’s5
PublicatiestatusGepubliceerd - 2018

Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Beheer

EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie
  • rivierdonderpad

Taxonomische lijst

  • vissen (Pisces)

Beleidsmatig

  • Habitatrichtlijn (HRL)

Geografische lijst

  • Vlaams-Brabant

Dit citeren