Het Land van Saeftinge, slikken en schorren: ecologische betekenis van getijdegebieden langs de Schelde

Patrick Meire, Eckhart Kuijken

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

  599 Downloads (Pure)
  TaalNederlands
  TijdschriftWater: Tijdschrift over Waterproblematiek
  Volume7
  Exemplaarnummer43/2
  Pagina's (van-tot)214-222
  Aantal pagina's9
  StatusGepubliceerd - 1988

  Dit citeren