Het life-project MARS

D Jaminé, L. L. P. A Santbergen, Patrick Meire

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

  1568 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het Europese Life-project Mars (Marsh Amelioration along the River Schelde) richt zich op natuurtechnisch herstel van slikken en schorren. De stand van zaken bij vier projecten: slufterherstel in de Kaloot (Borssele), schorverjonging in het Kijkverdriet (Temse), schorcreatie in het Lippenbroek (Hamme), schorherstel in Groene Meirsch (Zele)
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftDe Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer
  Volume102
  Exemplaarnummer2
  Aantal pagina’s2
  ISSN0024-1520
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2001

  Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

  Dit citeren