Het natuurtalent verzilveren: voorstudie voor een natuurontwikkelingsplan voor het Schelde-estuarium

J Graveland, Erika Van den Bergh, V van der Meij, C. M Bisseling

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

  Uittreksel

  Doel van deze voorstudie is om aan te geven welke informatie nodig en beschikbaar is om een Natuurontwikkelingsplan (NOP) op te kunnen stellen. Deze voorstudie geeft aan welke huidige en toekomstige knelpunten het ecologisch functioneren en het realiseren van het streefbeeld in de weg staan, wat de oorzaken daarvan zijn en welke natuurontwikkelingsmaatregelen in brede zin, inclusief behoud- en beheersmaatregelen, mogelijk zijn.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijMinisterie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)
  Aantal pagina’s52
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2002

  Publicatie series

  NaamWerkdocument RIKZ

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Soorten en biotopen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie
  • estuary
  • ecological restoration

  Geografische lijst

  • Schelde

  Dit citeren