Het pratende bos

Margot Vanhellemont, Sanne Van Den Berge, Arne Verstraeten, Dirk JW De Pauw, Kathy Steppe, Kris Verheyen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

  1987 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Bossen regelen mee het milieu, maar we kunnen die milieuregelende rol van het bos niet duidelijk zien. We zien bijvoorbeeld niet hoe een bos het klimaat beïnvloedt of hoe het klimaat inwerkt op een bos, behalve in extreme situaties (bv. langdurige droogte waardoor bomen sterven). Via onderzoek proberen wetenschappers de wisselwerking tussen bos en klimaat beter te begrijpen. Het Aelmoeseneiebos, een online pratend bos, vertaalt die wetenschap voor mens en maatschappij.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftBosrevue
  Volume53
  Pagina's (van-tot)1-5
  Aantal pagina’s5
  ISSN1378-5990
  PublicatiestatusGepubliceerd - sep-2015

  Thematische lijst

  • Klimaat

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B270-plantenecologie
  • evapotranspiratie
  • sapflow
  • groei
  • bodemvochtgehalte
  • Fenologie

  Taxonomische lijst

  • beukenfamilie (Fagaceae)
  • beuk
  • zomereik

  Beleidsmatig

  • bosbescherming

  Dit citeren