Het pratende bos: online pratend bos vertaalt wetenschap voor mens en maatschappij

Kris Verheyen, Kathy Steppe, Arne Verstraeten

  Onderzoeksoutput: Andere bijdrage

  1820 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalNederlands
  PublicatiestatusGepubliceerd - mei-2015

  Thematische lijst

  • Bosbouw (maatschappij)
  • Eiken- en beukenbossen
  • Verdroging
  • Verzuring
  • Klimaat
  • Beheer van bos
  • Meetnetten

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B310-fysiologie-van-vasculaire-planten
  • groei
  • sapstroom
  • weersomstandigheden
  • bodemvochtgehalte
  • Fenologie

  Taxonomische lijst

  • beukenfamilie (Fagaceae)
  • beuk
  • zomereik

  Beleidsmatig

  • klimaatbeleid (incl. biomassa-energie en koolstofopslag)
  • beleidsgerichte meetnetten
  • Level II
  • ICP Forests
  • intensieve monitoring

  Dit citeren