Het verhaal van 25 jaar hamsterbescherming in Nederland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBijdrage aan INBO Nieuwsbrief

Uittreksel

De Europese hamster is ernstig bedreigd, zeker in het westelijk deel van zijn verspreidingsgebied. In het begin van de jaren 2000 was het in Nederland dan ook duidelijk dat er nood was aan een kweek- en herintroductieprogramma. Tussen 1997 en 2022 zijn door onderzoek en evaluatie ook andere essentiële beschermingsmaatregelen ontwikkeld en geoptimaliseerd. Deze maatregelen richten zich op het verhogen van de populatiegrootte, en de habitatkwaliteit en -kwantiteit van de soort. Het INBO bestudeerde de toestand van de hamster in Nederland op vraag van Provincie Limburg (NL). Het rapport beschrijft 25 jaar actieve bescherming van de hamster in Nederland, en biedt ook inzicht in hoe de bescherming van de hamster er in de toekomst uit moet zien.
Oorspronkelijke taalNederlands
NieuwsbriefINBO Nieuwsbrief
Exemplaarnummerjuli 2023
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer

Dit citeren