Het visbestand van de Demer in Limburg - najaar 2001: studierapport in opdracht van de provinciale visserijcommissie van Limburg

H Verrecyken, Jan Breine, Claude Belpaire

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2331 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In opdracht van de provinciale vissrijcommissie van Limburg, op vraag van Aquafin, werd het stroomopwaarts gedeelte van de Demer op 29 en 30 oktober en 13 november 2001 door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer elektrisch afgevist. Door de recente opstart van de waterzuiveringsinstallaties van Bilzen, Hoeselt en Riksingen in 1999 en 2000 verwachtte Aquafin een ecologisch herstel van de bovenloop van de Demer. Door de huidige inventarisatie wilde men nagaan of het herstel zich reeds in het visbestand weerspiegelt. Aangezien door het IBW reeds in 1995 (gestandaardiseerde) visbestandopnames op de Demer gebeurden kan men de situatie anno 2001 vergeljken met vorige jaren en een trend proberen te schetsen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Bosbouw en Wildbeheer
  Aantal pagina’s27
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2002

  Publicatie series

  NaamRapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij
  Nr.86

  Thematische lijst

  • Kaderrichtlijn Water

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie

  Taxonomische lijst

  • vissen (Pisces)

  Dit citeren