High-resolution GPS tracking reveals sex diferences in migratory behaviour and stopover habitat use in the Lesser Black-backed Gull Larus fuscus

Jan M. Baert, Eric Stienen, Brigitte C. Heylen, Marwa M. Kavelaars, Roland-Jan Buijs, Judy Shamoun-Baranes, Luc Lens, Wendt Müller

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

899 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftScientific Reports
ISSN2045-2322
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2018

Thematische lijst

  • Zee- en kustvogels

EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie

Dit citeren