Higher trophic levels in the southern North Sea “TROPHOS”: Final report EV/25

J Vanaverbeke, M. A Franco, T Remerie, A Vanreusel, M Vincx, L Moodley, K Soetaert, D van Oevelen, Wouter Courtens, Eric Stienen, Marc Van De Walle, K Deneudt, E Vanden Berghe, S Draisma, B Hellemans, T Huyse, F. A. M. J Volckaert, D Van den Eynde

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

    599 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Higher trophic levels in the southern North Sea “TROPHOS”: Final report EV/25'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen