Historische en recente bosontwikkeling in Vlaanderen: habitatkarakterisatie en niet-destructief conservatiegenetisch onderzoek bij loopkevers : eindverslag en bijlagen

N Rogiers, K Desender, P Verdyck, Eva Gaublomme, Bruno De Vos, Paul Quataert, L Vanhoutte

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAndere gepubliceerd door INBO

  3272 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In dit project wil men een bruikbaar systeem ontwikkelen waarbij historisch-ecologische en recente habitatkarakterisatie gecombineerd wordt met conservatiegenetisch onderzoek op enkele ongewervelde modelsoorten, teneinde concrete beleidsadviezen te kunnen verstrekken binnen de context van habitatfragmentatie in Vlaamse bossen. Met dit project worden voor twee verwante bosbewonende doelsoorten, Carabus auronitens en Carabus problematicus, 1) een databank opgesteld met alle informatie voor Vlaanderen, aangevuld met relevante informatie voor het volledige (Europese) areaal; 2) het relatieve belang van recente en historische ecologische variabelen ingeschat door de habitatten van beide soorten gedetailleerd te beschrijven in ruimte en tijd; 3) een niet-destructieve methode ontwikkeld voor de studie van genetische diversiteit en differentiatie; 4) de gevolgen van fragementatie conservatiegenetisch onderzocht door middel van krachtige merkers
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Bosbouw en Wildbeheer
  Aantal pagina’s122
  PublicatiestatusGepubliceerd - 30-sep-2001

  Thematische lijst

  • Insecten
  • Natuur- en bosgebieden

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B005-dierkunde
  • loopkevers
  • B280-dierenecologie
  • habitatgebruik

  Dit citeren