How does a nature-based solution for flood control compare to a technical solution? Case study evidence from Belgium

F Turkelboom, R Demeyer, L Vranken, P De Becker, F Raymaekers, L De Smet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'How does a nature-based solution for flood control compare to a technical solution? Case study evidence from Belgium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen