Huidig en gewenst landschapsgebruik in De Cirkel: een maatschappelijke bevraging

Rolinde Demeyer

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1879 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De Cirkel is een lokaal platform voor eigenaars, beheerders, besturen, bewoners, sociale-economiebedrijven,landbouwers, … om gezamenlijk na te denken over een duurzaam beheer voor het werkingsgebied van ruilverkaveling Jesseren.
  Er werd een maatschappelijke bevraging uitgevoerd om te achterhalen hoe bepaalde groepen belanghebbenden staan tegenover het werkingsgebied van de Cirkel (Kortessem, Borgloon). Het gaat om belanghebbenden die niet rechtstreeks betrokken zijn in het proces, maar toch belangrijke gebruikers (kunnen) zijn van de te verwezenlijken natuur in ruilverkavelingsgebied Jesseren. In totaal werden er 18 mensen individueel geïnterviewd.

  Bij het analyseren van de resultaten, konden we vier grote categorieën van landschapsgebruik en –beleving onderscheiden: Duurzame landbouw, een aangename leefomgeving, actieve recreatie en passieve beleving. Verder blijkt uit de resultaten
  1) welke ecosysteemdiensten (ESD) de respondenten belangrijk vinden in hun omgeving, zowel nu als in de toekomst
  2) waar deze ESD zich situeren in het gebied
  3) welke ESD hand in hand (kunnen) gaan en welke tot conflicten (kunnen) leiden

  Tot slot worden een aantal concrete voorstellen gedaan om van het gebied rond Jesseren een aangenamere omgeving te maken.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Aantal pagina’s23
  PublicatiestatusGepubliceerd - 10-nov-2014

  Publicatie series

  NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.R.2014.5544946

  Thematische lijst

  • Maatschappij

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B001-algemene-biomedische-wetenschappen

  Beleidsmatig

  • beleidsondersteuning (incl. instrumenten)
  • sociale aspecten van natuur- en bosbeleid

  Geografische lijst

  • Haspengouw

  Dit citeren