Hydrologische monitoring in het Vrieselhof in Ranst

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1619 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het provinciaal Vrieselhof in Ranst behoort tot het Habitatrichtlijngebied ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’. Er werden inrichtingswerken uitgevoerd om de lokale hydrologie te herstellen en zo de populatie van geel schorpioenmos te versterken en beekdalgraslanden en broekbossen te doen uitbreiden. Om deze natuurdoelen te realiseren, is de opvolging van de hydrologie zeer belangrijk. Dan kan op tijd bijgestuurd worden. In dit advies geven we aan op welke wijze het grond- en oppervlaktewater best gemonitord wordt en welke aanpassingen nodig zijn in het bestaande meetnet. Daarnaast beoordelen we of de actuele (grond)waterkwaliteit voldoende is om de natuurstreefbeelden te realiseren zijn en of de inrichting (lees: overloopconstructies) kan leiden tot de gewenste hydrologie.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 8-jun-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4162

Thematische lijst

  • Beheermonitoring
  • Natuurherstel
  • Grondwater
  • Graslanden
  • Vallei- en moerasbossen

Dit citeren