Hypotheses from mitochondrial DNA congruence and conflict between DNA sequences and morphology in Dolichopodinae systematics (Diptera : Dolichopodidae)

Marc Pollet, C Germann, S Tanner, M. V Bernasconi

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Hypotheses from mitochondrial DNA congruence and conflict between DNA sequences and morphology in <em>Dolichopodinae</em> systematics (Diptera : Dolichopodidae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie

    Aarde en milieuwetenschappen