Hypotheses from mitochondrial DNA congruence and conflict between DNA sequences and morphology in Dolichopodinae systematics (Diptera : Dolichopodidae)

Marc Pollet, C Germann, S Tanner, M. V Bernasconi

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  6 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Hypotheses from mitochondrial DNA congruence and conflict between DNA sequences and morphology in Dolichopodinae systematics (Diptera : Dolichopodidae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw & Biologie

  Aarde en milieuwetenschappen