Identifying landscape drivers of genetic variation of a pond-breeding amphibian on multiple spatial scales

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper/Powerpoint/Abstract

1057 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
Aantal pagina’s15
PublicatiestatusGepubliceerd - 31-aug-2022

Thematische lijst

 • Amfibieën en reptielen
 • Soorten

EWI Biomedische wetenschappen

 • B280-dierenecologie

Taxonomische lijst

 • salamanders (Caudata)
 • kamsalamander
 • Triturus cristatus
 • amfibieën (Amphibia)

Beleidsmatig

 • soortgericht natuurbeheer

Geografische lijst

 • België

Technologisch

 • genetische technieken
 • microsatellieten
 • landschapsgenetica

Dit citeren