Impacts of zoning and landscape structure on the relative abundance of wild boar assessed through a Bayesian N-mixture model

Martijn Bollen, Thomas Neyens, Natalie Beenaerts, Jim Casaer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftScience of the total environment
Volume911
ISSN0048-9697
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 10-feb-2024

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer

Dit citeren