Implementing ecological potential of lakes for the Water Framework Directive – Approach in Flanders (northern Belgium)

Luc Denys, Jeroen Van Wichelen, Jo Packet, Gerald Louette

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  1866 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftLimnologica
  Volume45
  Pagina's (van-tot)38-49
  Aantal pagina’s12
  ISSN0075-9511
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2014

  Thematische Lijst 2020

  • Water

  Thematische lijst

  • Milieu

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

  Taxonomische lijst

  • macrofyten
  • fytobenthos
  • protisten (Protista)

  Beleidsmatig

  • waterbeleid
  • biodiversiteitsbeleid
  • Kaderrichtlijn Water (KRW)
  • Habitatrichtlijn (HRL)

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Technologisch

  • evaluatietechnieken

  Dit citeren