Importance of compromised application of the BE-FL river macrophyte assessment system (MAFWAT) for intercalibration and harmonisation

Luc Denys (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  3152 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De Europese Kaderrichtlijn Water vereist o. a. dat elke lidstaat monitoringssystemen en beoordelingsmethodes ontwikkelt voor het opvolgen van de biologische kwaliteit van rivieren. Voor het monitoren van macrofyten wordt in Vlaanderen het meetsysteem MAFWAT gebruikt. Omdat de gebruikte grenswaarden verschillen van in andere lidstaten gebruikte methodes, stelt de intercalibratiecommissie een aanpassing van de grenswaarden voor. Dit advies geeft een reactie op de voorgestelde aanpassing.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 14-mrt-2012

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2727

  Thematische Lijst 2020

  • Water

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Kaderrichtlijn Water
  • Meetnetten

  Dit citeren