INBO bijdrage aan de Urban Governance Atlas

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatie

Uittreksel

De Urban Governance Atlas (UGA) is een interactieve online database met meer dan 250 goede praktijk voorbeelden van beleidsinstrumenten die bijdragen aan natuur gebaseerde oplossingen en ecosysteem herstel in stedelijke context. De UGA laat gebruikers toe om een diversiteit aan verschillende beleidsinstrumenten van over de hele wereld te verkennen. Er wordt voornamelijk aandacht besteed aan de factoren die de instrumenten succesvol maken, geleerde lessen uit het ontwerp en implementatie, en de aanpak rond governance, zoals het betrekken van actoren, institutionele regelingen, en het gebruik van participatieve methoden.

De UGA is een output van het INTERLACE project en werd geleid door Ecologic Institute. De web applicatie is ontwikkeld door OPPLA. In totaal hebben 48 organisaties van 41 landen bijgedragen aan het toevoegen en rapporteren van beleidsinstrumenten aan de UGA.

INBO heeft 16 beleidsinstrumenten toegevoegd uit Vlaanderen (14) en Nederland (2), met bijdragen en feedback van meerdere regionale en lokale organisaties (ANB, VMM, Departement Omgeving, stad Genk, stad Gent, Groene Gevels, Bomencharter, Frank Lee). Aan de rechterkant van deze pagina vindt u een lijst van weblinks naar de respectievelijke beleidsinstrumenten.
Vertaalde titel van de bijdrageINBO bijdrage aan de Urban Governance Atlas
Oorspronkelijke taalEngels
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Thematische Lijst 2020

  • Natuur & maatschappij

Thematische lijst

  • Beleid
  • Maatschappij
  • (Peri-)urbaan
  • Ecosysteemdiensten (=ESD)
  • Stedelijk gebied

Dit citeren