INBO inventariseert gezonde essen in Vlaanderen

Marijke Steenackers, Bart De Cuyper

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBijdrage aan INBO Nieuwsbrief

  1768 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  INBO inventariseert gezonde essen in Vlaanderen
  Sinds begin de jaren ’90 worden de Europese essen aangetast door een nieuwe, invasieve schimmel, Hymenoscyphus pseudoalbidus(anamorph Chalara fraxinea) . Deze agressieve schimmel of deze schimmelziekte veroorzaakt vergeling en verwelking van de bladeren, vroegtijdige bladval, verkleuring van de bast en bastscheurtjes, scheut-, twijg- en taksterfte en soms sterfte van de volledige boom. Voor het eerst vastgesteld in Polen in 1990, heeft de ziekte zich de laatste jaren over grote delen van Europa verspreid. Ook in Vlaanderen is de ziekte sinds kort alom tegenwoordig. Hierbij stellen we vast dat zowel jonge als oudere bomen aangetast worden, maar dat jonge boompjes sneller afsterven. Opvallend is echter ook dat een, weliswaar beperkt aantal bomen, geen of minder ziektesymptomen vertonen. Dit kan wijzen op het bestaan van ziekteresistente essen. Onderzoekers aan het INBO zijn daarom gestart met het inventariseren en selecteren van essen zonder ziektesymptomen in Vlaanderen. In de eerste plaats worden de essen opgevolgd in de door het INBO aangelegde zaadtuinen van autochtone essen. Daarnaast werd in 2004 in het kader van een Europees onderzoeksproject, een veldproef aangeplant met 5400 essen afkomstig uit 50 Europese herkomsten, waaronder de Belgische erkende herkomsten Hoge Bos, Rosée en Aisances. Ook hier zal gezocht worden naar mogelijk ziekteresistente herkomsten en/of individuele bomen. De geselecteerde essen zullen via ent vermeerderd worden en samengebracht in een nieuwe zaadtuin. Als controle zal de ziekteresistentie van deze bomen vervolgens onderzocht worden via kunstmatige infectie met de essen schimmel.
  Dit onderzoek gebeurt in het kader van een Europese COST actie “Fraxback”. Binnen dit project werken 26 Europese onderzoeksinstellingen samen aan een actieplan om kennis over de essenziekte te verzamelen en uit te wisselen, internationaal onderzoek op te starten en acties te ondernemen voor het behoud van de gewone es in Europa.
  Wil je meer weten over de symptomen en de verspreiding van de essenziekte in Vlaanderen surf dan naar http://www.inbo.be/docupload/4707.pdf en 4727.pdf
  Marijke Steenackers, marijke.steenackers@inbo.be Bart De Cuyper, bart.decuyper@inbo.be
  Oorspronkelijke taalNederlands
  NieuwsbriefINBO Nieuwsbrief
  Volume16
  Pagina's (van-tot)2
  Aantal pagina’s1
  PublicatiestatusGepubliceerd - jul-2013

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Beheer

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B004-plantkunde
  • veredeling, resistentie, pathogeen, genetica

  Taxonomische lijst

  • es (Fraxinus excelsior)
  • Chalara fraxinea

  Beleidsmatig

  • bosbescherming
  • ziekteresistentie
  • veredeling

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Technologisch

  • bosbouwtechnologie
  • veredeling
  • ziekteresistentie

  Dit citeren